Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 08:02
kontakt
IMPERIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -109,00 -228,00
---
-177,00
---
Zysk (strata) brutto 738,00 -590,00
---
-1 431,00
---
Zysk (strata) netto 738,00 -590,00
---
-1 431,00
---
Amortyzacja 3,00 5,00
66,7%
2,00
-60,0%
Aktywa 17 506,00 17 203,00
-1,7%
16 328,00
-5,1%
Kapitał własny 16 499,00 15 909,00
-3,6%
14 478,00
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,11 2,03
-3,6%
1,85
-9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,08
---
-0,18
---