Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.21, godz. 05:32
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 928,00 2 750,00
42,6%
2 592,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -598,00 -1 367,00
---
158,00
---
Zysk (strata) brutto -1 262,00 -1 048,00
---
-1 014,00
---
Zysk (strata) netto -1 202,00 -936,00
---
-857,00
---
Amortyzacja 237,00 234,00
-1,3%
238,00
1,7%
Aktywa 274 092,00 286 479,00
4,5%
278 596,00
-2,8%
Kapitał własny 157 740,00 156 816,00
-0,6%
155 959,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,08
-0,6%
2,07
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,01
---