Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 01:13
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 452,00 2 535,00
3,4%
2 861,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 012,00 -6 081,00
---
-1 279,00
---
Zysk (strata) brutto 3 184,00 -2 278,00
---
-2 004,00
---
Zysk (strata) netto 3 854,00 -3 217,00
---
-1 584,00
---
Amortyzacja 247,00 260,00
5,3%
330,00
26,9%
Aktywa 276 387,00 308 803,00
11,7%
328 803,00
6,5%
Kapitał własny 154 762,00 171 978,00
11,1%
170 393,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,05 2,28
11,1%
2,26
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,04
---
-0,02
---