Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.25, godz. 18:40
kontakt
IMMGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 451,00 411,00
-8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -223,00 -272,00
---
Zysk (strata) brutto -223,00 -272,00
---
Zysk (strata) netto -203,00 -247,00
---
Amortyzacja 5,00 1,00
-80,0%
Aktywa 6 494,00 6 220,00
-4,2%
Kapitał własny 6 317,00 6 070,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 1,89
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,08
---