Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:45
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77,00 43,00
-44,2%
71,00
65,1%
10,00
-85,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 715,00 -311,00
---
-323,00
---
-326,00
---
Zysk (strata) brutto -151,00 918,00
---
3,00
-99,7%
70,00
2 233,3%
Zysk (strata) netto -151,00 918,00
---
3,00
-99,7%
70,00
2 233,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 536,00 4 203,00
18,9%
4 153,00
-1,2%
4 051,00
-2,5%
Kapitał własny -291,00 625,00
---
628,00
0,5%
698,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,01
0,0%
0,02
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,02
---
0,00
---
0,00
---