Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.25, godz. 18:14
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 783,00 1 234,00
57,6%
1 167,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 304,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 296,00
---
-86,00
---
Zysk (strata) netto -46,00 296,00
---
-86,00
---
Amortyzacja 24,00 24,00
0,0%
24,00
0,0%
Aktywa 5 139,00 5 373,00
4,6%
5 061,00
-5,8%
Kapitał własny 3 781,00 4 078,00
7,9%
3 992,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,35
7,9%
1,32
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,10
---
-0,03
---