Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 18:56
kontakt
HORTICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 797,00 27 852,00
-28,2%
22 486,00
-19,3%
37 155,00
65,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 682,00 1 064,00
-90,9%
-1 106,00
---
3 668,00
---
Zysk (strata) brutto 11 706,00 1 274,00
-89,1%
-1 500,00
---
3 524,00
---
Zysk (strata) netto 9 249,00 1 007,00
-89,1%
-1 185,00
---
2 784,00
---
Amortyzacja 373,00 367,00
-1,6%
371,00
1,1%
353,00
-4,9%
Aktywa 75 281,00 72 391,00
-3,8%
81 274,00
12,3%
94 876,00
16,7%
Kapitał własny 42 041,00 43 047,00
2,4%
41 786,00
-2,9%
37 192,00
-11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,46 3,55
2,4%
3,33
-6,1%
2,97
-11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,08
-89,1%
-0,10
---
0,22
---