Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:24
kontakt
HONEYPAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -54,00 -111,00
---
-42,00
---
Zysk (strata) brutto -39,00 -82,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) netto -39,00 -82,00
---
-7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 544,00 330 458,00
21 302,7%
330 488,00
0,0%
Kapitał własny 1 430,00 330 320,00
22 999,3%
330 340,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 19,38
2 439,8%
19,38
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
0,00
---