Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 23:56
kontakt
HIPROMINE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 675,00 116,00
-82,8%
225,00
94,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 669,00 -3 704,00
---
-3 998,00
---
Zysk (strata) brutto -3 671,00 -3 248,00
---
-4 163,00
---
Zysk (strata) netto -3 671,00 -3 248,00
---
-4 163,00
---
Amortyzacja 892,00 905,00
1,5%
835,00
-7,7%
Aktywa 96 036,00 95 236,00
-0,8%
146 618,00
54,0%
Kapitał własny 86 008,00 82 343,00
-4,3%
78 180,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 146,46 92,81
-36,6%
88,11
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -6,25 -3,66
---
-4,69
---