Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:52
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 165,00 1 197,00
625,5%
1 175,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -84,00 214,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) brutto 2 028,00 320,00
-84,2%
-829,00
---
Zysk (strata) netto 2 028,00 320,00
-84,2%
-829,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 683,00 6 997,00
23,1%
6 396,00
-8,6%
Kapitał własny 5 518,00 6 585,00
19,3%
6 009,00
-8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,22
19,0%
0,21
-8,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,01
-84,1%
-0,03
---