Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 06:03
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79 377,00 59 130,00
-25,5%
61 150,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 267,00 1 661,00
-68,5%
3 024,00
82,1%
Zysk (strata) brutto 3 803,00 -994,00
---
-29,00
---
Zysk (strata) netto 3 059,00 -872,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 880,00 872,00
-0,9%
860,00
-1,4%
Aktywa 230 041,00 200 958,00
-12,6%
203 682,00
1,4%
Kapitał własny 111 664,00 110 792,00
-0,8%
110 741,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,33 22,16
-0,8%
22,15
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 -0,17
---
-0,01
---