Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 19:13
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 474 943,00 783 947,00
65,1%
923 126,00
17,8%
Przychody z tytułu prowizji 162 649,00 167 525,00
3,0%
162 522,00
-3,0%
Wynik na działalności bankowej 418 917,00 776 633,00
85,4%
467 697,00
-39,8%
Zysk (strata) brutto 363 539,00 670 547,00
84,4%
365 266,00
-45,5%
Zysk (strata) netto 278 689,00 527 691,00
89,3%
284 835,00
-46,0%
Amortyzacja 0,00 51 832,00
---
0,00
---
Aktywa 68 869 854,00 69 204 768,00
0,5%
72 329 125,00
4,5%
Kapitał własny 7 308 738,00 6 811 632,00
-6,8%
7 203 209,00
5,7%
Współczynnik wypłacalności 17,50 0,00
---
17,40
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 55,94 52,13
-6,8%
55,13
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,13 4,04
89,4%
2,18
-46,0%