Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 04:07
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 430,00 1 426,00
-0,3%
1 305,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 193,00 -152,00
---
-124,00
---
Zysk (strata) brutto 193,00 -17,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) netto 158,00 -19,00
---
-36,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 890,00 18 962,00
-4,7%
18 989,00
0,1%
Kapitał własny 17 539,00 16 364,00
-6,7%
16 328,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,62 9,90
-6,7%
9,88
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,01
---
-0,02
---