Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 21:37
kontakt
GRENEVIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 228 000,00 244 000,00
7,0%
297 000,00
21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 90 000,00 41 000,00
-54,4%
69 000,00
68,3%
Zysk (strata) brutto 105 000,00 92 000,00
-12,4%
76 000,00
-17,4%
Zysk (strata) netto 83 000,00 76 000,00
-8,4%
62 000,00
-18,4%
Amortyzacja 43 000,00 46 000,00
7,0%
48 000,00
4,3%
Aktywa 2 734 000,00 2 603 000,00
-4,8%
2 740 000,00
5,3%
Kapitał własny 1 869 000,00 1 948 000,00
4,2%
2 013 000,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,25 3,39
4,2%
3,50
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,13
-8,3%
0,11
-18,2%