Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.18, godz. 03:21
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -22,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -22,00 0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 59,00 59,00
0,0%
59,00
0,0%
Kapitał własny -666,00 -667,00
---
-667,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---