Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 08:55
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 12,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 12,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 12,00
---
0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 67,00 67,00
0,0%
67,00
0,0%
67,00
0,0%
Kapitał własny -706,00 -718,00
---
-718,00
---
-718,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---