Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.04, godz. 12:08
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -70,00 -22,00
---
Zysk (strata) brutto -91,00 -22,00
---
Zysk (strata) netto -91,00 -22,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 59,00 59,00
0,0%
Kapitał własny -620,00 -666,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---