Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 18:11
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 170,00 902,00
-58,4%
1 094,00
21,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46,00 -24,00
---
-179,00
---
Zysk (strata) brutto 64,00 -50,00
---
-101,00
---
Zysk (strata) netto 56,00 -52,00
---
-103,00
---
Amortyzacja 145,00 144,00
-0,7%
143,00
-0,7%
Aktywa 15 524,00 15 164,00
-2,3%
15 677,00
3,4%
Kapitał własny 11 822,00 11 769,00
-0,4%
12 210,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,47
-0,4%
0,49
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---