Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 06:43
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 451 326,00 581 812,00
28,9%
615 509,00
5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 026,00 4 832,00
-3,9%
6 262,00
29,6%
Zysk (strata) brutto 9 190,00 6 108,00
-33,5%
4 336,00
-29,0%
Zysk (strata) netto 8 511,00 6 265,00
-26,4%
3 983,00
-36,4%
Amortyzacja 5 951,00 6 110,00
2,7%
6 201,00
1,5%
Aktywa 670 657,00 673 310,00
0,4%
700 805,00
4,1%
Kapitał własny 306 969,00 311 675,00
1,5%
314 954,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,04 11,21
1,5%
11,33
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,22
-26,5%
0,14
-36,4%