Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 06:06
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 745 074,00 768 536,00
3,1%
761 572,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 858,00 4 711,00
64,8%
1 893,00
-59,8%
Zysk (strata) brutto 7 988,00 1 374,00
-82,8%
-1 286,00
---
Zysk (strata) netto 8 211,00 431,00
-94,8%
-1 163,00
---
Amortyzacja 6 114,00 5 728,00
-6,3%
5 945,00
3,8%
Aktywa 745 406,00 744 537,00
-0,1%
758 142,00
1,8%
Kapitał własny 321 166,00 321 281,00
0,0%
319 739,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,55 11,56
0,0%
11,50
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,02
-94,6%
-0,04
---