Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 11:36
kontakt
GOBARTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 376 902,00 390 574,00
3,6%
400 110,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 354,00 -769,00
---
-2 467,00
---
Zysk (strata) brutto 11 159,00 1 937,00
-82,6%
1 777,00
-8,3%
Zysk (strata) netto 8 669,00 742,00
-91,4%
1 769,00
138,4%
Amortyzacja 7 343,00 5 036,00
-31,4%
4 974,00
-1,2%
Aktywa 570 659,00 635 138,00
11,3%
624 128,00
-1,7%
Kapitał własny 283 776,00 285 855,00
0,7%
287 920,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,21 10,28
0,7%
10,36
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,03
-91,3%
0,06
137,0%