Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 08:49
kontakt
GLCOSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63 068,00 54 788,00
-13,1%
55 961,00
2,1%
59 708,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 991,00 2 204,00
-63,2%
367,00
-83,3%
1 067,00
190,7%
Zysk (strata) brutto 6 095,00 2 164,00
-64,5%
6 419,00
196,6%
1 230,00
-80,8%
Zysk (strata) netto 4 936,00 2 259,00
-54,2%
6 429,00
184,6%
913,00
-85,8%
Amortyzacja 2 109,00 2 041,00
-3,2%
2 149,00
5,3%
2 098,00
-2,4%
Aktywa 341 464,00 348 238,00
2,0%
349 538,00
0,4%
353 229,00
1,1%
Kapitał własny 235 345,00 237 604,00
1,0%
238 793,00
0,5%
239 706,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,70 2,72
0,9%
2,73
0,5%
2,74
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-54,4%
0,07
184,6%
0,01
-86,5%