Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 17:01
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 873,00 46 897,00
4,5%
50 162,00
7,0%
66 211,00
32,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 339,00 -2 141,00
---
-4 759,00
---
31,00
---
Zysk (strata) brutto -6 972,00 -5 732,00
---
-6 315,00
---
-1 789,00
---
Zysk (strata) netto -6 015,00 -4 854,00
---
-7 559,00
---
-1 789,00
---
Amortyzacja 1 160,00 1 189,00
2,5%
2 438,00
105,0%
1 594,00
-34,6%
Aktywa 262 505,00 292 074,00
11,3%
264 684,00
-9,4%
189 015,00
-28,6%
Kapitał własny 33 648,00 59 155,00
75,8%
51 535,00
-12,9%
-3 581,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,56
9,8%
0,49
-12,8%
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,05
---
-0,07
---
-0,02
---