Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 16:32
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 823,00 43 088,00
-3,9%
46 942,00
8,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 538,00 -6 113,00
---
-1 550,00
---
Zysk (strata) brutto -11 735,00 94 266,00
---
-4 434,00
---
Zysk (strata) netto 31 358,00 35 480,00
13,1%
-4 158,00
---
Amortyzacja 1 019,00 1 020,00
0,1%
1 031,00
1,1%
Aktywa 314 304,00 282 804,00
-10,0%
267 259,00
-5,5%
Kapitał własny -2 435,00 33 045,00
---
28 887,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,50
---
0,44
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,54
13,2%
-0,06
---