Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:25
kontakt
GHYDROGEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 710,00 1 386,00
-18,9%
1 560,00
12,6%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -251,00 -22,00
---
-72,00
---
35,00
---
Zysk (strata) brutto -228,00 -36,00
---
-107,00
---
44,00
---
Zysk (strata) netto -233,00 -39,00
---
-100,00
---
41,00
---
Amortyzacja 14,00 25,00
78,6%
8,00
-68,0%
3,00
-62,5%
Aktywa 4 282,00 12 601,00
194,3%
10 164,00
-19,3%
10 203,00
0,4%
Kapitał własny 3 675,00 9 636,00
162,2%
9 536,00
-1,0%
9 576,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 1,68
162,1%
0,81
-51,7%
0,82
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,01
---
0,00
---