Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:17
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 -16,00
---
-50,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto -23,00 -16,00
---
-50,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 -16,00
---
-50,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 526,00 530,00
0,8%
392,00
-26,0%
385,00
-1,8%
Kapitał własny -2 559,00 -2 540,00
---
-2 789,00
---
-2 850,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,11 -0,23
---
-0,25
---
-0,25
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---