Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 12:30
kontakt
GAMEDUST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 827,00 769,00
-7,0%
1 026,00
33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 123,00 -3 160,00
---
-26 415,00
---
Zysk (strata) brutto -3 153,00 -3 151,00
---
-26 461,00
---
Zysk (strata) netto -3 153,00 -3 148,00
---
-26 951,00
---
Amortyzacja 3 133,00 3 133,00
0,0%
1 742,00
-44,4%
Aktywa 47 790,00 44 921,00
-6,0%
18 865,00
-58,0%
Kapitał własny 46 716,00 43 568,00
-6,7%
16 616,00
-61,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,25
-6,6%
0,10
-61,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,16
---