Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 23:08
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 184,00 15 781,00
-25,5%
15 931,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 636,00 8 628,00
427,4%
10 162,00
17,8%
Zysk (strata) brutto 2 031,00 5 671,00
179,2%
10 272,00
81,1%
Zysk (strata) netto 2 031,00 2 834,00
39,5%
10 272,00
262,5%
Amortyzacja 132,00 325,00
146,2%
132,00
-59,4%
Aktywa 54 268,00 74 516,00
37,3%
77 758,00
4,4%
Kapitał własny 23 650,00 26 484,00
12,0%
36 756,00
38,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 120,48 134,92
12,0%
187,25
38,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,35 14,44
39,5%
52,33
262,4%