Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 12:28
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 116,00 1 491,00
-86,6%
17 656,00
1 084,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 605,00 -590,00
---
3 642,00
---
Zysk (strata) brutto 3 596,00 -611,00
---
3 603,00
---
Zysk (strata) netto 3 122,00 -497,00
---
2 928,00
---
Amortyzacja 0,00 7,00
---
515,00
7 257,1%
Aktywa 30 403,00 22 094,00
-27,3%
29 666,00
34,3%
Kapitał własny 8 576,00 8 078,00
-5,8%
11 006,00
36,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-5,1%
0,15
36,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,04
---