Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 00:52
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 989,00 11 116,00
-14,4%
1 491,00
-86,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 271,00 3 605,00
---
-590,00
---
Zysk (strata) brutto -1 265,00 3 596,00
---
-611,00
---
Zysk (strata) netto -1 265,00 3 122,00
---
-497,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
7,00
---
Aktywa 34 477,00 30 403,00
-11,8%
22 094,00
-27,3%
Kapitał własny 5 461,00 8 576,00
57,0%
8 078,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,12
56,0%
0,11
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,04
---
-0,01
---