Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 13:05
kontakt
FHDOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 698,00 5 339,00
664,9%
5 339,00
0,0%
2 413,00
-54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 242,00 -199,00
---
-199,00
---
-1 593,00
---
Zysk (strata) brutto -4 470,00 -275,00
---
-275,00
---
-1 841,00
---
Zysk (strata) netto -4 470,00 -275,00
---
-275,00
---
-1 841,00
---
Amortyzacja 35,00 35,00
0,0%
35,00
0,0%
35,00
0,0%
Aktywa 47 339,00 48 425,00
2,3%
48 425,00
0,0%
51 703,00
6,8%
Kapitał własny 4 915,00 4 625,00
-5,9%
4 625,00
0,0%
2 783,00
-39,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,40
-5,9%
0,40
0,0%
0,24
-39,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,02
---
-0,02
---
-0,16
---