Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 09:20
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 109 922,00 91 112,00
-17,1%
89 029,00
-2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 664,00 3 669,00
-52,1%
6 413,00
74,8%
Zysk (strata) brutto 5 521,00 1 199,00
-78,3%
62 613,00
5 122,1%
Zysk (strata) netto 3 960,00 768,00
-80,6%
61 262,00
7 876,8%
Amortyzacja 1 430,00 1 402,00
-2,0%
1 313,00
-6,3%
Aktywa 440 358,00 429 160,00
-2,5%
458 417,00
6,8%
Kapitał własny 254 254,00 223 305,00
-12,2%
284 568,00
27,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,97 10,51
-12,2%
13,40
27,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,04
-80,6%
2,88
7 911,1%