Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.22, godz. 19:45
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 84,00
250,0%
33,00
-60,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 -19,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -23,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -23,00
---
-14,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
3,00
-62,5%
Aktywa 612,00 573,00
-6,4%
442,00
-22,9%
Kapitał własny 473,00 451,00
-4,7%
436,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-5,3%
0,07
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---