Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:51
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -27,00
---
47,00
---
Zysk (strata) brutto -3,00 -27,00
---
12,00
---
Zysk (strata) netto -3,00 -27,00
---
12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 871,00 14 829,00
-0,3%
14 804,00
-0,2%
Kapitał własny 14 798,00 14 761,00
-0,3%
14 783,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,56
-0,2%
0,56
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---