Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.21, godz. 14:25
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 739,00 4 725,00
-38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -349,00 834,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 822,00
---
Zysk (strata) netto 55,00 712,00
1 194,5%
Amortyzacja 123,00 114,00
-7,3%
Aktywa 15 849,00 14 630,00
-7,7%
Kapitał własny -76 675,00 -75 962,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -13,69 -13,56
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,13
1 170,0%