Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 03:35
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 282,00 7 739,00
80,7%
4 725,00
-38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78,00 -349,00
---
834,00
---
Zysk (strata) brutto 71,00 -18,00
---
822,00
---
Zysk (strata) netto 242,00 55,00
-77,3%
712,00
1 194,5%
Amortyzacja 125,00 123,00
-1,6%
114,00
-7,3%
Aktywa 15 983,00 15 849,00
-0,8%
14 630,00
-7,7%
Kapitał własny -76 488,00 -76 675,00
---
-75 962,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -13,66 -13,69
---
-13,56
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,01
-76,7%
0,13
1 170,0%