Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 01:57
kontakt
ESTAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 4 703 610,00 3 712 111,00
-21,1%
Kapitał własny 2 984 849,00 3 022 659,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 179,74 182,02
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---