Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:18
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 460,00 12 175,00
-30,3%
21 913,00
80,0%
20 417,00
-6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 611,00 -1 725,00
---
1 287,00
---
-3 888,00
---
Zysk (strata) brutto 1 454,00 -2 249,00
---
938,00
---
-4 750,00
---
Zysk (strata) netto 1 454,00 -2 249,00
---
938,00
---
-4 750,00
---
Amortyzacja 465,00 467,00
0,4%
0,00
---
454,00
---
Aktywa 43 027,00 42 971,00
-0,1%
54 323,00
26,4%
48 294,00
-11,1%
Kapitał własny -75 137,00 -77 386,00
---
-76 448,00
---
-81 198,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,64 -3,74
---
-3,70
---
-3,93
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,11
---
0,04
---
-0,23
---