Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 15:17
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 829,00 15 460,00
20,5%
16 147,00
4,4%
14 362,00
-11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 888,00
4 340,0%
-165,00
---
29,00
---
Zysk (strata) brutto 225,00 1 887,00
738,7%
-1 148,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) netto 146,00 1 485,00
917,1%
-938,00
---
-272,00
---
Amortyzacja 262,00 234,00
-10,7%
210,00
-10,3%
395,00
88,1%
Aktywa 42 821,00 44 135,00
3,1%
42 177,00
-4,4%
42 425,00
0,6%
Kapitał własny 31 125,00 31 788,00
2,1%
30 837,00
-3,0%
30 552,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,11 15,44
2,1%
14,97
-3,0%
14,84
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,72
915,5%
-0,46
---
-0,13
---