Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:04
kontakt
EONET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 391,00 10 081,00
-11,5%
10 550,00
4,7%
10 110,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 856,00 564,00
-34,1%
893,00
58,3%
1 503,00
68,3%
Zysk (strata) brutto 1 140,00 800,00
-29,8%
182,00
-77,2%
2 048,00
1 025,3%
Zysk (strata) netto 818,00 522,00
-36,2%
195,00
-62,6%
1 758,00
801,5%
Amortyzacja 401,00 0,00
---
551,00
---
277,00
-49,7%
Aktywa 36 264,00 36 128,00
-0,4%
36 280,00
0,4%
36 669,00
1,1%
Kapitał własny 26 932,00 27 607,00
2,5%
27 632,00
0,1%
29 391,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,08 13,41
2,5%
13,42
0,1%
14,27
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,25
-36,3%
0,10
-62,5%
0,85
798,9%