Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 00:15
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 000,00 16 000,00
166,7%
22 000,00
37,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 614,00 15 542,00
176,8%
22 268,00
43,3%
Zysk (strata) brutto 5 649,00 15 162,00
168,4%
20 037,00
32,2%
Zysk (strata) netto 4 571,00 12 276,00
168,6%
16 226,00
32,2%
Amortyzacja 22,00 23,00
4,5%
22,00
-4,3%
Aktywa 254 658,00 267 442,00
5,0%
283 556,00
6,0%
Kapitał własny 183 380,00 195 656,00
6,7%
211 882,00
8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,45 11,15
6,7%
12,08
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,70
168,2%
0,92
32,1%