Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 06:41
kontakt
ENERGOINS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 259,00 5 098,00
-3,1%
5 979,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 464,00 -1 216,00
---
-2 906,00
---
Zysk (strata) brutto -1 204,00 -1 285,00
---
2 756,00
---
Zysk (strata) netto -1 204,00 -1 285,00
---
2 756,00
---
Amortyzacja 599,00 554,00
-7,5%
497,00
-10,3%
Aktywa 61 760,00 63 182,00
2,3%
64 974,00
2,8%
Kapitał własny 41 317,00 40 096,00
-3,0%
42 868,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,30 2,23
-2,9%
2,38
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,07
---
0,15
---