Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 23:53
kontakt
ENELMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 154 693,00 154 693,00
0,0%
156 156,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 625,00 4 625,00
0,0%
5 079,00
9,8%
Zysk (strata) brutto 11 967,00 11 967,00
0,0%
-5 511,00
---
Zysk (strata) netto 11 213,00 11 213,00
0,0%
-4 350,00
---
Amortyzacja 17 906,00 17 906,00
0,0%
18 380,00
2,6%
Aktywa 506 723,00 506 723,00
0,0%
491 967,00
-2,9%
Kapitał własny 154 604,00 154 604,00
0,0%
150 254,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,47 5,47
0,0%
5,31
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,40
0,0%
-0,15
---