Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:46
kontakt
ENEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 860 313,00 3 860 313,00
0,0%
3 797 906,00
-1,6%
3 797 906,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 933,00 -21 933,00
---
-231 453,00
---
-231 453,00
---
Zysk (strata) brutto 414 908,00 414 908,00
0,0%
-162 495,00
---
-162 495,00
---
Zysk (strata) netto 408 756,00 408 756,00
0,0%
-129 465,00
---
-129 465,00
---
Amortyzacja 1 036,00 1 036,00
0,0%
1 688,00
62,9%
1 688,00
0,0%
Aktywa 23 401 965,00 23 401 965,00
0,0%
25 814 335,00
10,3%
25 814 335,00
0,0%
Kapitał własny 14 403 633,00 14 403 633,00
0,0%
14 230 667,00
-1,2%
14 230 667,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,19 27,19
0,0%
26,86
-1,2%
26,86
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,77
0,0%
-0,24
---
-0,24
---