Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 13:15
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 120,00 12 895,00
6,4%
14 867,00
15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 879,00 1 015,00
15,5%
1 294,00
27,5%
Zysk (strata) brutto 862,00 972,00
12,8%
1 252,00
28,8%
Zysk (strata) netto 690,00 787,00
14,1%
1 000,00
27,1%
Amortyzacja 293,00 310,00
5,8%
311,00
0,3%
Aktywa 48 786,00 50 776,00
4,1%
51 592,00
1,6%
Kapitał własny 38 608,00 39 386,00
2,0%
40 386,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,14 2,78
-45,8%
2,85
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-39,1%
0,07
26,8%