Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 04:34
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -233,00 -335,00
---
-240,00
---
Zysk (strata) brutto -409,00 -506,00
---
-247,00
---
Zysk (strata) netto -409,00 -506,00
---
-247,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 1 818,00 1 287,00
-29,2%
908,00
-29,4%
Kapitał własny 98,00 -408,00
---
-655,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,07
---
-0,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,08
---
-0,04
---