Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 10:50
kontakt
EKOOZE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 7,00
0,0%
300,00
4 185,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -137,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto -11,00 96,00
---
167,00
74,0%
Zysk (strata) netto -11,00 96,00
---
167,00
74,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 510,00 11 847,00
372,0%
12 117,00
2,3%
Kapitał własny 2 176,00 11 650,00
435,4%
11 817,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,11
115,4%
0,11
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
100,0%