Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 18:03
kontakt
EKOOZE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 4,00
-42,9%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -2,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 189,00 197,00
4,2%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto 189,00 197,00
4,2%
0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 451,00 2 438,00
-80,4%
2 438,00
0,0%
2 438,00
0,0%
Kapitał własny 12 299,00 2 307,00
-81,2%
2 306,00
-0,0%
2 306,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,02
-81,4%
0,02
0,0%
0,02
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---
0,00
---