Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 05:15
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 572,00 15 572,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 443,00 1 443,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 5 003,00 5 003,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 798,00 3 798,00
0,0%
Amortyzacja 142,00 142,00
0,0%
Aktywa 84 388,00 84 388,00
0,0%
Kapitał własny 47 332,00 47 332,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,60 3,60
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,0%