Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 14:59
kontakt
EKOBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 809,00 13 216,00
34,7%
7 478,00
-43,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 540,00 3 514,00
550,7%
367,00
-89,6%
Zysk (strata) brutto 451,00 3 364,00
645,9%
205,00
-93,9%
Zysk (strata) netto 297,00 2 915,00
881,5%
111,00
-96,2%
Amortyzacja 250,00 261,00
4,4%
247,00
-5,4%
Aktywa 29 711,00 34 408,00
15,8%
31 303,00
-9,0%
Kapitał własny 13 166,00 15 854,00
20,4%
15 965,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,36
20,5%
0,36
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,07
842,9%
0,00
-95,5%