Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:45
kontakt
EKOBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 123,00 20 720,00
28,5%
10 283,00
-50,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 897,00 3 507,00
291,0%
219,00
-93,8%
Zysk (strata) brutto 811,00 3 370,00
315,5%
128,00
-96,2%
Zysk (strata) netto 610,00 2 809,00
360,5%
29,00
-99,0%
Amortyzacja 250,00 261,00
4,4%
247,00
-5,4%
Aktywa 31 377,00 36 859,00
17,5%
32 819,00
-11,0%
Kapitał własny 13 503,00 16 603,00
23,0%
15 883,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,38
22,9%
0,36
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
357,1%
0,00
-98,4%