Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 17:27
kontakt
EKIOSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 952,00 3 121,00
5,7%
3 058,00
-2,0%
3 008,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 978,00 1 091,00
11,6%
1 185,00
8,6%
1 021,00
-13,8%
Zysk (strata) brutto 977,00 1 089,00
11,5%
1 183,00
8,6%
1 026,00
-13,3%
Zysk (strata) netto 829,00 959,00
15,7%
1 004,00
4,7%
896,00
-10,8%
Amortyzacja 20,00 21,00
5,0%
22,00
4,8%
22,00
0,0%
Aktywa 19 100,00 23 930,00
25,3%
22 200,00
-7,2%
23 361,00
5,2%
Kapitał własny 4 389,00 5 400,00
23,0%
6 453,00
19,5%
7 400,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,30
23,0%
0,36
19,4%
0,41
14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
15,2%
0,06
5,7%
0,05
-10,7%