Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 09:13
kontakt
EDITELPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 724,00 1 724,00
0,0%
1 854,00
7,5%
2 334,00
25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130,00 130,00
0,0%
353,00
171,5%
485,00
37,4%
Zysk (strata) brutto 155,00 155,00
0,0%
393,00
153,5%
495,00
26,0%
Zysk (strata) netto 132,00 132,00
0,0%
356,00
169,7%
448,00
25,8%
Amortyzacja 102,00 102,00
0,0%
97,00
-4,9%
96,00
-1,0%
Aktywa 6 236,00 6 236,00
0,0%
6 571,00
5,4%
7 129,00
8,5%
Kapitał własny 5 249,00 5 249,00
0,0%
5 604,00
6,8%
6 052,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,78 1,78
0,0%
1,90
6,8%
2,05
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,12
168,9%
0,15
25,6%