Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 15:22
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 855,00 16 179,00
-4,0%
14 144,00
-12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 907,00 2 613,00
37,0%
2 555,00
-2,2%
Zysk (strata) brutto 1 833,00 2 576,00
40,5%
2 529,00
-1,8%
Zysk (strata) netto 1 092,00 1 748,00
60,1%
2 666,00
52,5%
Amortyzacja 64,00 93,00
45,3%
80,00
-14,0%
Aktywa 86 861,00 85 778,00
-1,2%
90 574,00
5,6%
Kapitał własny 65 015,00 56 690,00
-12,8%
59 356,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,25 4,58
-12,8%
4,79
4,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,14
60,2%
0,22
52,5%