Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:54
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 176,00 62 634,00
20,0%
114 810,00
83,3%
29 158,00
-74,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 109 316,00 75 159,00
-31,2%
184 475,00
145,4%
41 721,00
-77,4%
Zysk (strata) brutto 74 773,00 38 600,00
-48,4%
113 373,00
193,7%
-11 751,00
---
Zysk (strata) netto 78 999,00 37 624,00
-52,4%
116 623,00
210,0%
-6 227,00
---
Amortyzacja 2 360,00 2 379,00
0,8%
2 379,00
0,0%
2 147,00
-9,8%
Aktywa 3 619 813,00 3 551 225,00
-1,9%
3 551 225,00
0,0%
3 537 369,00
-0,4%
Kapitał własny 1 231 683,00 1 178 514,00
-4,3%
1 178 514,00
0,0%
1 172 287,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,98 2,86
-4,3%
2,86
0,0%
2,84
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,09
-52,4%
0,09
0,0%
-0,02
---